Quick Links 
સરકારી ઠરાવો:
 

૧. લઘુ, નાનાં અને મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસોને સહાય આપવાની યોજના

૨. ટેકનિકલ ક્ષમતા અને .............ની યોજના

૩. હીરા

૪. કીંમતી રત્નો અને ઝવેરાત

૫. વસ્ત્ર ઉદ્યોગ

૬.અગત્યનું આધારમાળખું

૭. વિશાલ-મહાકાય/અભિનવ (મેગા/ ઇનોવેટિવ) પરિયોજનાને સહાય આપવાની યોજના

 

powered by (n)Code Solutions